ویدیو/

فیلم | کجا دشمن به ما گفته است که پراید بنجل ۸ میلیونی را ۱۳۰ میلیون به مردم بفروشیم

دانلود فایل ویدیو

نصر: سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس: کجا دشمن خارجی گفته که بورس را به قتلگاه سرمایه های مردم بدل کنیم! امروز کاسه ای زیر نیم کاسه است که برخی خدمات این نظام و انقلاب را در پستوهای بی کفایتی خود به اسارت گرفته اند! کجا دشمن خارجی به ما گفته است که شعبان بی مخ هایی را به جان اقتصاد این مملکت بیاندازیم که هر روز یک کودتای جدید علیه اقتصاد این مردم انجام دهند

12:37 1399/08/01

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار