ویدیو/

فیلم | مرغ پر کشید!

دانلود فایل ویدیو

نصر: در این موشن گرافیک به بررسی قیمت مرغ از سال ۹۲ تا ۹۹ پرداخته شده است.

14:29 1399/07/30

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار