ویدیو/

فیلم | پل های تاریخی خداآفرین

دانلود فایل ویدیو

نصر: پل خداآفرین در نزدیکی روستای ساریجالو شهرستان خداآفرین قرار دارد. این پل از دو پل مستقل تشکیل شده که یکی از این پل ها شکسته و نیمی از آن باقی مانده است ولی پل دیگر کاملا سالم است. این دو پل تاریخی به فاصله حدود ۱۰۰ متر از یکدیگر جدا شدند. اولین پل منسوب به دوران ساسانی بر اساس شاخصه های معماری است. طول این پل ۱۶۰ متر است که ۱۲۰ متر در ایران و ۴۰ متر آن در جمهوری آذربایجان است. پل از ۱۵ طاق جناغی و هلالی با ابعاد نامساوی تشکیل شده است. اتکای پایه طاق‌ها بر صخره های طبیعی بستر رودخانه ارس، علت عدم تساوی آنهاست. پل دوم خداآفرین پل شکسته حدود ۱۲۰ متر طول دارد و دارای ۱۰ طاق است. این پل منسوب به دوره سلجوقی است.

11:00 1399/07/24

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار