ویدیو/

فیلم | سطل آشغال هوشمند

دانلود فایل ویدیو

نصر: سطل زباله ای را مشاهده می کنید که وقتی آشغال می بیند آن را جذب می کند .

11:45 1399/07/12

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار