ویدیو/

فیلم | سیر ورود قونقا، اولین تراموی اسبی ایران به تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: قونقا یا تراموا گونه ای از قطار شهری است که ۱۷۵ سال قبل ابتدا در اتریش و به طور همزمان در روسیه به کار افتاد. سپس در سراسر دنیا متداول شد. در تبریز که نخستین شهری در ایران بود که صاحب چنین سیستم حمل و نقل شهری شد و راه اندازی آن به حدود دوران جنگ جهانی اول سال ۱۲۹۳ شمسی باز می گردد، این تراموا به همت و پایمردی قاسم خان والی که بعدها نخستین شهردار تبریز شد در تبریز به راه افتاد. همزمان با راه اندازی قونقای تبریز، تحولی بزرگ در حمل و نقل این شهر به وجود آمد.

10:46 1399/07/08

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار