ویدیو/

فیلم | مخترع آذربایجانی در ترکیه

دانلود فایل ویدیو

نصر: این جوان دستگاهی طراحی کرده بود که به واسطه‌ی آن خودرو با آب کار می‌کرد اما بی‌توجهی متولیان او را به سمت مهاجرت سوق داد.

15:25 1399/07/03

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار