ویدیو/

فیلم | تاثير منفي کرونا بر افزایش آمار بيکاري

دانلود فایل ویدیو

نصر: مديرکل بیمه بيکاري وزرات کار: آمار بيکاران از 12 هزار در طول سال به 870 هزار نفر رسيد. بالغ بر يک ميليون و 33 هزار مورد مقرري بيکاري در اسفند 89 و فروردين و ارديبهشت پرداخت شده و فقط 48 هزار نفر باقی ماندند که در حال انجام است.

14:08 1399/06/17

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار