ویدیو/

فیلم | سيل ویرانگر در ترکيه اتوبوس، ون و سواری را مثل قوطي کبريت برد

دانلود فایل ویدیو

نصر: سيل در شمال شرق اين کشور یک کشته و پنج مفقود داشت.

13:54 1399/06/02

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار