ویدیو/

فیلم | برنامه های سرپرست وزارت صمت

دانلود فایل ویدیو

نصر: جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت: مهمترین محور وزارت صمت جهش تولید است. تولید خودرو را افزایش خواهیم داد.

12:30 1399/05/30

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار