ویدیو/

فیلم | کسانی که پروتکل های بهداشتی را در ماه محرم رعایت نکنند مجازات می شوند.

دانلود فایل ویدیو

نصر: رئیس جمهور : ین فرد متخلف چه در سسیتم اداری باشد، در اصناف باشد و یا در کل جامعه مرتکب تخلف شود ، باید با او برخورد شود. ▫️برخی از مجازات ها از امروز بلاغ می شود و اجراء خواهد شد.

13:53 1399/05/25

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار