ویدیو/

فیلم | مردم با کمبودها می سازند

دانلود فایل ویدیو

نصر: رئیس قوه قضاییه: مردم با کمبودها می سازند اما تحمل جلوه های تبعیض آمیز برای مردم بسیار سخت است.

15:13 1399/05/20

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار