ویدیو/

فیلم | وزیر نفت از احیا انجمن نفت خبر داد

دانلود فایل ویدیو

نصر: در ساختار جدید انجمن نفت از نهاد دولتی به نهاد مردمی تبدیل شد.

13:00 1399/05/20

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار