ویدیو/

فیلم | توصیه های بهداشتی رئیس جمهور به مردم تحت عنوان پروتکل شفآ در ایام کرونایی

دانلود فایل ویدیو

نصر: شین به معنای شستشو است. الف به معنای فاصله گذاری اجتماعی است. الف اول به معنای استفاده از ماسک است. الف دوم به معنای اجتناب از ترددهای غیرضروری است. الف سوم به معنای اجتناب از حضور در تجمعات بزرگ است.

14:00 1399/05/19


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار