ویدیو/

فیلم | نهضت مشروطیت ایران

دانلود فایل ویدیو

نصر: نهضت مشروطیت ایران، حاصل عزم جدی رهبران فکری آن و پشتیبانی بی شائبه اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف ایران، برای استقرار قانون به جای استبداد و اراده مردم و نمایندگان آنها در برابر اراده مطلقه شاه بود.

14:00 1399/05/14

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار