ویدیو/

فیلم | پرستاري كه از لب مرز مرگ برگشت

دانلود فایل ویدیو

نصر: خانم قربانی پرستار قزوینی که در حین جهاد با کرونا ، خود نیز درگیر این ویروس منحوس شده و تا پای مرگ رفته بود با صدای زنگ تلفن دخترش به دنیا برگشت.

21:04 1399/05/12

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار