ویدیو/

فیلم | دریافت وجه برای ثبت نام دانش آموزان؟

دانلود فایل ویدیو

رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش: دریافت هرگونه وجه اجباری از طرف مدارس قابل قبول نیست.

16:45 1399/04/30

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار