ویدیو/

فیلم | ۲۹۴ برابر شدن قیمت مسکن در ۲۷ سال گذشته!

دانلود فایل ویدیو

نصر: طی 27 سال گذشته قیمت مسکن 294 برابر شده است!

09:47 1399/04/30

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار