ویدئو/

فیلم | شنا در استخر تفرجگاه ائل‌گولی [ شاه‌گؤلی] تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: دو جوان ضمن اقدام خطرناک و خارج از فرهنگ شهروندی  یعنی شنا در استخر تفرجگاه ائل‌گولی تبریز از این اقدام خود تصویربرداری هم کردند. شنا در این استخر ممنوع بوده و به دلیا عمق زیاد خطرناک هم است.

08:13 1403/03/19

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار