ویدئو/

فیلم | نفس های آخر باغ های تبریز

دانلود فایل ویدیو

نصر: باغات شاه گلی تبریز یکی از چندین باغات تبریز بود که در مجاورت ائل گلی به طرف خیابان فردوس قرار داشت. این باغات که تعداد آن ها به ده قطعه می رسید، متاسفانه طی سالیان گذشته با هدف "طرح احیای باغات" از سوی شهرداری تبریز، به جای احیا تخریب و تاکنون تنه درختان چندین ساله آن ها که قلع و قمع شده به جا مانده است. این در حالی است که از بین ده قطعه باغ بزرگ که هزاران درخت تنومند چندین ساله و مثمر در آن جا به اذعان کارشناس رسمی دادگستری وجود داشت توسط سازمان سیما منظر در سال های گذشته قطع و از بین رفته است. تصاویر فوق تنها باغ به جا مانده از باغات قدیمی است که با وجود این که بیش از 50 درخت آن توسط شهرداری قلع و قمع شده، همچنان توسط مالک باغ نگه داری و به شهرداری تحویل داده نشده است. در این گزارش به این موضوع پرداخت شده است.

07:57 1403/02/13

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار