ویدئو/

فیلم | عبور آزادانه از خط ویژه در تبریز

دانلود فایل ویدیو

ن️صر: عبور از خط ویژه اتوبوس‌های بی آر تی ماه هاست که آزادانه توسط خودروها بدون کمترین محدودیتی انجام می گیرد.️ تعریف خط ویژه گویا در تبریز فرق کرده و هیچ ابزار نظارتی بر تخلفات رخ داده ندارد گویا خبری شدن برخورد پلیس با برخی متخلفان ؛ سطح نظارت در این حوزه را به کمترین میزان خود رسانده است.️ امیدواریم ابزارهای رعایت نظم در کنترل عبور و مرور خودروها بیش از پیش تقویت شود تا شاهد بروز ترافیک در خطوط ویژه حمل و نقل عمومی در شهر نباشیم.

15:40 1402/08/09

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار