ویدئو/

فیلم | از دالاس آمریکا تا سویون میانه

دانلود فایل ویدیو

نصر: شهرام یوسفیان؛ نخبه میانه ای که بعد از مهاجرت به آمریکا در اثر بیماری دار فانی را وداع گفت ؛بعد از درگذشت دکتر یوسفیان همسر و خواهر و خانواده یوسفیان برای ادامه مسیر نیک اندیشی آن مرحوم تصمیم به ساخت مدرسه ۶کلاسه  در منطقه آذربایجان ؛روستای سویون بخش کندوان میانه کردند. و شادی را برای دانش آموزان سویونی که سالهای در زمستان سوزناک منطقه تحمل می کردند را موجب شدن،در این مسیر  قلیزاده داماد خانواده یوسفیان زحمات ساخت و پیگیری تکمیل مدرسه با نظارت نوسازی  و آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز عهده دار بودند. گزارش از فرشید خوشپوری

14:45 1402/07/04

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار