ویدئو/

فیلم | رقص سما در قونیه

دانلود فایل ویدیو

نصر: رقص سماع توسط ۲۵۰ صوفی در میدان مولانا در شهر قونیه اجرا شد. سماع به نوعی از رقص صوفیه شامل چرخش بدن همراه با حالت خلسه برای اهداف معنوی گفته می شود. سماع پیشینه کهن تاریخی داشته و پس از اسلام موافقان و مخالفانی داشته است یا به عبارت دیگر سماع از به حرکت درآمدن گروه شیفتگان تحت تأثير أواى دف و ني و تنبور و شعرهای آهنگین است.

14:50 1402/07/03

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار