نمایش 1 تا 1 از 1
  • رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران؛
      پروفایل ژنتیکی ۷۹ هزار مجرم در بانک ژنتیک ذخیره شده است  

      نصر: ​رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تا کنون ۲۰۰ هزار نمونه از مجرمین مورد هدف اخذ شده و ۷۹ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان نیز در بانک ذخیره شده است.

    02 آذر 02 14:53

تگ های مرتبط

پژوهشیار