نمایش 1 تا 1 از 1
  • ویدئو/
      فیلم | یک فنجان چای  

      نصر: خانم عکاس جوان مشغول عکاسی در حاشیه دریاچه است. ️دقیقا موقعی که با لبخندی، نشان می‌دهد از کارش راضی است؛ پسرک کیف دستی او را می‌دزدد و پا به فرار می‌گذارد و عکاس نفس، نفس زنان کوی و برزن را در پی او می دود...، ناگهان با صحنه ای مواجه می‌شود که می‌فهمد ماجرا چیست. ️فیلم کوتاه A Cup of Tea(ch) ساخت 2017، برگزیده جشنواره بین المللی فیلم کوتاه.

    02 اردیبهشت 13 18:27

تگ های مرتبط

پژوهشیار