نمایش 1 تا 1 از 1
  • در گفت و گوی «نصر» با تنی چند از پرستاران؛
       فرشتگان سفید پوش از دغدغه هایشان می گویند  

       نصر: فشار کاری زیاد و طولانی ترین شیفت های کاری، اجرا نشدن قانون تعرفه، نبود کارانه مناسب، پرداخت نشدن حق واقعی اضافه کاری، بی توجهی به معیشت و رفاه پرستاران و ده ها مشکل دیگر فشار کاری را برای این گروه دوچندان کرده و براستی اعصابی پولادین و صبری ایوب وار لازمه کار است تا پرستار باشید و به مردم خدمت کنید.

    98 خرداد 22 10:59

تگ های مرتبط

پژوهشیار