نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:
      دشمن از الگو شدن زن موفق ایرانی در جامعه اسلامی می‌هراسد  

      نصر: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: از آنجا که دشمن از الگو شدن زنان موفق ایرانی هراس دارد سعی می‌کند حضور زن در جامعه اسلامی را نامناسب جلوه دهد، ما باید از این جایگاه دفاع کنیم و کرامت زن در جمهوری اسلامی را به خوبی بشناسانیم.

    01 آذر 03 17:18

تگ های مرتبط

پژوهشیار