نمایش 1 تا 1 از 1
  • با بزرگان علم و ادب (12)/
      «کلنل محمد تقی خان پسیان»  

      نصر: به دنبال انتشار سلسه مطالبی در خصوص بزرگان علم و ادب و سیاست آذربایجان امروز به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان می پردازیم.

    99 دی 01 16:16

تگ های مرتبط

پژوهشیار