نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش تصویری/
      تصاویر | روز جهانی چای  

      نصر: برای اولین بار در سال 2005 در دهلی نو (هند) روز 15 دسامبر را به عنوان روز جهانی چای نامگذاری کردند و جشن گرفتند. سابقه مصرف چای در ایران به کمتر از دو قرن می رسد. کشت چای در ایران از سال 1314 آغاز شد که یکی از رجال آن زمان، شخصی به نام کاشف السلطنه توانست به زحمت بذر چای را از هند وارد ایران کند و پس از آن کشت چای در ایران آغاز شد.

    98 آذر 26 10:10

تگ های مرتبط

پژوهشیار