نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین؛
      کشت ذرت علوفه ای در خداآفرین پنج برابر شد  

      نصر: مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین گفت: سطح کشت ذرت علوفه ای در این شهرستان در طول پنج سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و از ۱۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۷ به ۵۲۰ هکتار در سال زراعی گذشته رسید.

    01 مهر 04 13:18

تگ های مرتبط

پژوهشیار