نمایش 1 تا 1 از 1
  • گفتگوی نصر/
      کاغذ باطله هایی که کاکتوس می شوند  

      نصر: بخت خوش برای هر کاغذ باطله ‌ای این است که به دست آدم بافرهنگ بیفتد؛ کسی که مسیر بازگشت دوباره کاغذ را به عرضه فرهنگ و ادب فراهم کند. غزاله افشار نیت کرده، این کار را بکند و به این منظور در ازای کاغذ باطله، کاکتوس می ‌دهد و کاغذها را به کارخانه ‌های کاغذسازی می ‌رساند.

    98 شهریور 30 15:24

تگ های مرتبط

پژوهشیار