نمایش 1 تا 2 از 2
  • خبر/
      افرادی که دسترسی به سامانه ثبت چک های بانکی ندارند چه کنند؟  

      نصر: برخی از افرادی که به هر دلیل، دسترسی به ابزارهای غیرحضوری برای تائید چک های صیادی ندارند، همیشه این سوال را مطرح می کنند که با چه روشی می توانند چک های بانکی خود را عملیاتی کنند که بر این اساس بانک مرکزی، مراجعه حضوری برای آنها را به شعب بانک عاملی که در آن حساب دارند، به عنوان یک راهکار مراجعه حضوری اعلام می کند که بر مبنای آن، بانک با هماهنگی فرد کار ثبت چک را در سامانه صیاد انجام خواهد داد.

    01 مرداد 25 18:17

تگ های مرتبط

پژوهشیار