نمایش 1 تا 1 از 1
  • تبریزیم (1) /
      آبرسان چهارراهی تبریز (چهارراه آبرسان)  

      نصر: چهارراه امروزی آبرسان تقریبا انتهای محله خیابان است که قبلا در غرب آن کدب کلانتر کوچه قرار داشت و در جنوب آن کارخانه صد قدم پایین تر از چهارراه هنوز هم وجود دارد.

    99 آبان 20 14:11

تگ های مرتبط

پژوهشیار