نمایش 1 تا 2 از 2
  • ارجحيت رفع نياز کشاورزان داخلي به سود 50 درصدي صادرات در تراکتورسازي/
      چرخ هاي توليدي تراکتورسازي براي حمايت از کشاورز مي چرخد  

      نصر: مدير بازاريابي و فروش اين گروه صنعتي گفت: صنعت عظيم تراکتورسازي ايران که در عمل و با تلاش شبانه روزي پرسنل آگاه و خدوم خود در بحراني ترين مقاطع کشور، توسعه مکانيزاسيون را بيش از هر سازمان، نهاد و حتي شخصي در سرلوحة اهداف خود قرار داده و با داخلي سازي، جلوگيري از خروج ارز، قطع وابستگي به بيگانه و ارتقاء کمي و کيفي انواع تراکتور، صدرصد نياز کشاورزان را توليد و تامين نموده و سود کمتر فروش داخلي را به سود بالاي 50 درصدي بازارهاي صادراتي ترجيح داده و در حداقل زمان به تعهدات خود با وزارت جهاد کشاورزي عمل نموده است.

    00 اسفند 07 11:27

تگ های مرتبط

پژوهشیار