نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرگروه سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت آذربایجان شرقی:
       میزان شیوع چاقی در زنان آذربایجان شرقی بالا است  

      نصر: مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت آذربایجان شرقی گفت: میزان شیوع چاقی در میان زنان آذربایجان شرقی و همچنین در کودکانمان بالا است.

    99 آبان 19 09:57

تگ های مرتبط

پژوهشیار