نمایش 1 تا 1 از 1
  •   ارزش افزوده، همسفر پوکه های معدنی  

      نصر: اگرچه سنگهای معدنی فلزی، جایگاه اصلی را در بخش معدن دارند اما خاکهای صنعتی نیز با قابلیت ایجاد انواع مواد اولیه صنعتی یا عمرانی ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می کنند به شرطی که حلقه فرآوری در زنجیره تولید گم نشود.

    99 اردیبهشت 31 12:16

تگ های مرتبط

پژوهشیار