نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش/
      پل های کهن آذربایجان شرقی دروازه تجارت ایران قدیم  

      نصر: پل های کهن و تاریخی آذربایجان شرقی به علت واقع شدن در مسیر جاده ابریشم، نزدیکی به اروپا، مرزی بودن منطقه و وجود بازار قدیمی تبریز بزرگترین بازار مسقف سنتی جهان که ثبت جهانی شده نقش عمده ای در تجارت داشته و در واقع دروازه ورود تکنولوژی به ایران قدیم محسوب می شوند.

    98 فروردین 31 11:09

تگ های مرتبط

پژوهشیار