نمایش 1 تا 1 از 1
  • سخنگوی دولت:
      آمریکا را به انزوا کشاندیم  

      نصر: سخنگوی دولت با بیان اینکه در سال ۹۹ دستاوردهای زیاری در عرصه خارجی بدست آوردیم از محکومیت و به انزوا کشیده شدن آمریکا در مجامع بین المللی به عنوان یکی از این دستاوردها نام برد.

    99 اسفند 26 15:41

تگ های مرتبط

پژوهشیار