نمایش 1 تا 1 از 1
  • سخنگوی دولت:
      هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می کنند  

      نصر: سخنگوی دولت اعلام کرد براساس مصوبه دولت هنرمندانی که یک سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند، در صورت بیکاری حق بیمه دریافت خواهند کرد.

    99 دی 02 12:21

تگ های مرتبط

پژوهشیار