نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خبر داد:
      تلاش برای انتقال پایدار گاز از ما، رعایت مصرف بهینه با مردم  

      نصر: مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت:با توجه به اهمیت پایداری انتقال گاز، تعمیرات اساسی تأسیسات تقویت فشار، مراکز بهره‌برداری خطوط لوله، پیگرانی هوشمند، تعویض پوشش و بازدیدهای دوره ای بموقع انجام شده تا خللی در فرآیند انتقال بهینه گاز طبیعی به هموطنان در فصل سرد سال به وجود نیاید.

    00 آبان 23 18:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار