نمایش 1 تا 1 از 1
  • مسئول دبیرخانه تالاب های آذربایجان شرقی:
      وضعیت آبی 27 تالاب آذربایجان شرقی مطلوب است  

      نصر: مسئول دبیرخانه تالاب های آذربایجان شرقی با اشاره به بارندگی های بسیار مناسب ماه های اخیر در استان، گفت: هم اکنون وضعیت آبی تمام 27 تالاب فصلی و غیرفصلی منطقه نسبت به 7 تا 8 سال گذشته بسیار مطلوب بوده و مخزن آبی آنها تکمیل شده است.

    98 اردیبهشت 18 11:00

تگ های مرتبط

پژوهشیار