نمایش 1 تا 1 از 1
  • بازپرس پرونده تتلو:
      تتلو می‌ خواهد تشکیل خانواده بدهد و توبه‌ نامه نوشته است  

      نصر: بازپرس وحید ناصری، با گذشت بیش از هفت سال کار قضاوت به پرونده‌های مهمی از جمله جنایت‌ های خانوادگی و هولناک، پرونده تتلو و گروه تروریستی داعش و... رسیدگی کرده‌ است، پرونده‌هایی که در زمان خود مهم و گاهی جنجالی بوده است.

    02 اسفند 24 14:07

تگ های مرتبط

پژوهشیار