نمایش 1 تا 1 از 1
  • معاون‌کل وزارت بهداشت هشدار داد؛
       نگرانی وزارت بهداشت از موج سرمایی که می آید  

      نصر: معاون کل وزارت بهداشت، با بیان اینکه نگرانی از آینده واقع بینانه است، گفت: بخش مهمی از این نگرانی متوجه کادر درمان است که تاب آوری اوج گیری دوباره بیماری را نداشته باشند.

    99 بهمن 02 09:37

تگ های مرتبط

پژوهشیار