نمایش 1 تا 1 از 1
  • یاداشت اختصاصی نصر به مناسبت روز "مادر"/
       مادر، نیلوفری پیچیده بر اندام حیات  

      نصر: تو روح تمام شعرهای عاشقانه ای که باید بسرایم؛ حتی واژه ها برای از تو گفتن کم می آورند؛ می خواهم برای یک بار هم که شده، تو را زیباتر از تمامی کلمات بنویسم. باید برای نوشتن تو، واژه ها را عوض کنم.

    98 بهمن 26 16:25

تگ های مرتبط

پژوهشیار