نمایش 1 تا 1 از 1
  • گزارش روزنامه اعتماد/
      مشارکت کمتر ؛ اعتراض بیشتر  

      نصر: نتایج یک تحقیق: کاهش مشارکت سیاسی نقش مهمی در ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی داشت.

    01 آذر 26 10:04

تگ های مرتبط

پژوهشیار