نمایش 1 تا 2 از 2
  • با بزرگان علم و ادب (3)/
      موسس نخستین کودکستان ایران کیست؟  

      نصر: کمتر کسی را می توان یافت که با نام میرزا جبار عسگرزاده معروف به میرزا جبار باغچه بان آشنا نباشد و این به لحاظ شهرت منطقه ای این دانشمند شهیر آذربایجان است که خدمات بی شائبه ی ایشان زبانزد خاص و عام می باشد.

    99 آذر 01 10:06

تگ های مرتبط

پژوهشیار