نمایش 1 تا 1 از 1
  • مسیر هدایت منابع مالی بانک‌ها مشخص شد/
      تعویض موتور رشد در بخش صنعت  

      نصر: پیشران‌های جدید صنعتی در ۹ گروه و ۳۵ رشته معرفی شدند. این رشته فعالیت‌ها بر اساس سه اولویت «بیشترین تاثیر بر دیگر صنایع»،‌ «بیشترین تاثیر در صادرات» و «داشتن پتانسیل و فرصت برای جایگزینی واردات» انتخاب شده و قرار است در اولویت وام بانکی باشند.

    98 آبان 22 09:43

تگ های مرتبط

پژوهشیار