نمایش 1 تا 1 از 1
  • تحلیلی بر مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور ایران و آذربایجان؛
      ضعف‌های دیپلماسی در تجارت ایران و آذربایجان  

      نصر: مناسبات تجاری ایران با همسایگان ضعیف‌تر از ظرفیت‌های آن است. اکثر اندیشمندان برای تقویت روابط با همسایگان دغدغه دارند، اما برخی ایرادات ساختاری مانع مرتفع شدن این دغدغه هاست.

    02 فروردین 22 16:15

تگ های مرتبط

پژوهشیار