نمایش 1 تا 1 از 1
  • با تصویب مجلس
      بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد  

      نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.

    01 آبان 15 12:11

تگ های مرتبط

پژوهشیار