نمایش 1 تا 1 از 1
  • رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت خبر داد:
       کاهش ۱۴ درصدی مرگ‌های ترافیکی در دوران کرونا  

      نصر: رییس اداره پیشگیری از حوادث و سوانح وزارت بهداشت، با اشاره به ادامه اقدام برای ایمنی راه‌ها تا سال ۲۰۳۰، در عین حال از کاهش ۱۴ و ۲۵ درصدی مرگ و مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی در دوران کرونا و تحت تاثیر کاهش ترددها خبر داد.

    99 آبان 26 13:30

تگ های مرتبط

پژوهشیار