نمایش 1 تا 1 از 1
  • مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند:
      لاستیک های کارکرده تبریز به چرخه حمل و نقل برمیگردد  

      نصر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با اعلام این خبر که لاستیک های کارکرده و مستهلک تبریز به چرخه حمل و نقل باز میگردند افزود : در راستای صیانت از محیط زیست، کاهش پسماندهای تولیدی و عمل به اصل بازیافت طی توافق هایی که با یکی از کارخانه های بازیافت لاستیک صورت گرفت به تفاهم های خوبی در این مهم دست یافتیم.

    00 بهمن 24 13:47

تگ های مرتبط

پژوهشیار